O mlyne

Dolný mlyn sa nachádza neďaleko mesta Trenčín v malebnom prostredí dediny Opatová nad Váhom. Dominantnú časť mlyna tvorí funkčné mlynské koleso a vizuálne atraktívny interiér otvorenej časti priestoru budovy. Mlyn je po kompletnej rekonštrukcií, vybavený pôvodným historickým nábytkom, zariadením  a taktiež aj funkčnými modernými prvkami.

Galéria

Historický mlyn v súčasnosti poskytuje vhodné priestory pre svadobné alebo portrétové fotenie.

História

Dolný mlyn, postavený v roku 1847, využíval energiu vody Dobranského potoka, a tiež Opatovského potoka, ktorý bol umelo smerovaný k mlynu cez Súhradu. V minulosti bol majetkom Študijnej základiny a koncom 20.-tych rokov 20. storočia sa postaral o jeho technologické zveľadenie opatovský občan Juraj Nerad, majiteľ mlyna. Tieto okolnosti vyplývajú z rozhodnutí o povolení vodného práva, ktoré vydal župný úrad v Turčianskom Sv. Martine zo dňa 27. marca 1928 a Ministerstva zemědělství ČSR zo dňa 24. októbra 1929. Je však zaujímavé, že napríklad úradná písomná dohoda zo dňa 22. októbra 1929 s cukrovarom v Trenčianskej Teplej už uvádza ako majiteľa mlyna „pana Stefana Poludvorného“. K histórii tohto mlyna ešte uvádzame, že mlyn mlel obilie na viac druhov múky, vrátane várovej, chlebovej a krupicu. Technicky bol dobre vybavený. Mal 4 stolice, teda 4 páry valcov. Rámová píla (poháňaná pravdepodobne parným strojom) bola určená na vodorovný rez guľatiny, po roku 1935 už bol mlyn elektrifikovaný a aj gáter bol poháňaný elektrickou energiou. V roku 1943 bola k mlynu pristavená sýpka. Dolný mlyn ukončil svoju mlynársku činnosť v roku 1958. Do roku 1969 slúžil ako výrobňa krmív pre poľnohospodárske zvieratá. V súčasnosti je objekt mlynu po rekonštrukcii.

zdroj – Opatová nad Váhom: Z minulosti našej obce, Stanislav Vančo a kolektív

Kontakt

Ak máte záujem o prehliadku alebo fotenie, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formuláru alebo emailovej adresy info@dolnymlyn.sk.

    Dolný mlyn

    ul. Horeblatie, Opatová nad Váhom 911 01

    info@dolnymlyn.sk.